01/

KONCEPCJA PROJEKTOWA

Plansza wykonywana na podstawie analizy działki oraz potrzeb klienta. Na jej podstawie konsultowane są pomysły, które później zostaną przeniesione do  właściwego projektu ogrodu.

02/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jest to plansza z wymiarami potrzebnymi do wykonania ogrodu. Zaznaczone są na niej obiekty architektury, użyte materiały, wysokości terenu, kształty rabat oraz oprawy oświetleniowe.

03/

PROJEKT SZATY ROŚLINNEJ

Zawiera informacje o ilości i usytuowaniu poszczególnych gatunków. Zarysy korony pokazują docelową średnicę rośliny.

04/

PROJEKT INSTALACJI NAWADNIAJĄCEJ

Schemat instalacji przedstawia rozmieszczenie głównych rur, podział na sekcje, zasięgi, rodzaje zraszaczy oraz linie kroplujące.

05/

OPIS DO PROJEKTU

Zawiera zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania ogrodu, listę roślin (nazwy polskie, łacińskie, ilości), plan pielęgnacji ogrodu, opis instalacji nawadniającej 

Tworzymy profesjonalne projekty z zakresu architektury krajobrazu. 

 

Każdy projekt jest indywidualny i dopasowany do potrzeb klienta. Projektując zwracamy szczególną uwagę na  kompozycję, odpowiedni dobór roślin, funkcjonalność oraz spójność materiałową ogrodu z otoczeniem.

 

Kreatywność i design to wartości, którymi kierujemy się na co dzień.